»Sinh viên hiện tại »Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc xét môn học thay thế hoặc miễn giảm môn học Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh chương trình đào tạo khóa 2017

Về việc xét môn học thay thế hoặc miễn giảm môn học Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học ngành Quản trị kinh doanh chương trình đào tạo khóa 2017