»Tổ chức nhân sự
TS.GVCC. Lê Xuân Trường
Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa
TS. Nguyễn Kim Phước
Phó Giám đốc
Th.S Hứa Văn Đức
Phó Giám đốc
TỔ HỒ SƠ VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Thủy Quyên
Chuyên viên
Trần Quỳnh Châu
Chuyên viên
Mạc Thị Ngọc Mỹ
Chuyên viên
Lê Hồng Thi
Chuyên viên
Nguyễn Quang Thái
Chuyên viên
Nguyễn Tiến Hoàn
Chuyên viên
TỔ TUYỂN SINH VÀ TƯ VẤN
Phạm Viết Luật
Chuyên viên
Phạm Dương Phước Sang
Chuyên viên
Lê Xuân Sinh
Chuyên viên
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chuyên viên
Nguyễn Thị Bình
Chuyên viên
TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Âu Anh Thông
Chuyên viên
Nguyễn Kim Duy
Chuyên viên
TỔ HỌC LIỆU
Võ Thị Hồng Nhung
Chuyên viên
Nguyễn Nhật Quang
Nguyễn Hoàng Vũ
Chuyên viên
TỔ HÀNH CHÁNH
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Chuyên viên
Võ Thị Hồng Nhung
Chuyên viên
Võ Kim Tường Vy
Chuyên viên
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chuyên viên