Thành viên tổ chức quốc tế


THÀNH VIÊN TỔ CHỨC QUỐC TẾ


Với chủ trương tích cực chủ động mở rộng và phát triển mối quan hệ quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo, Trường Đại học Mở TpHCM đã ký kết hợp tác với nhiều tổ chức Quốc tế về đào tạo từ xa. 
Nhờ vậy, chương trình học, hình thức và phương tiện giảng dạy luôn được cập nhật và phát triển theo xu thế Quốc tế.
Trường Đại học Mở Tp.HCM là hội viên của các tổ chức Quốc tế về Đào tạo Từ xa sau:
 

Hội đồng Quốc tế về Đào tạo 
theo hình thức Mở và hình thức Từ xa (ICDE)
http://www.icde.org
 
     Hiệp hội các Trường Đại học Mở Châu Á (AAOU)
http://aaou.ouhk.edu.hk
 
     Trung Tâm học liệu mở Khu vực Đông Nam Á (SEMOLEC)
http://www.seamolec.org/