Giới thiệu trường


GIỚI THIỆU TRƯỜNG


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University viết tắt là HCMCOU (ký hiệu trường: MBS) là một trường đại học công lập hoạt động theo hình thức tự chủ tài chính. Trường có trụ sở chính tại số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 

 Trụ sở chính trường tại 97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM

Đây là một trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học kinh tế quan trọng của TP.HCM, trực tiếp cung cấp hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho cả nước. Trường trực thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có các cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. Trường được xem là một trong những trường đại học lớn có uy tín của Việt Nam.
 

Lễ tốt nghiệp hệ chính quy năm 2013

SỨ MẠNG
Sứ mạng chính của Trường Đại học Mở TP.HCM là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học.

TẦM NHÌN
Trường Đại học Mở TP.HCM phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.'

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Mở rộng tri thức:
 • Các phương thức đào tạo đa dạng và linh hoạt, phù hợp với người học ở mọi nơi với nền tảng kiến thức và điều kiện học tập khác nhau.
 •  Phương châm giảng dạy là làm cho kiến thức trở thành đơn giản, dễ hiểu và hữu dụng.
Gắn kết thực tiễn:
 • Kiến thức được giảng dạy kèm theo hướng dẫn áp dụng trong thực tiễn công việc của người học.
 • Chương trình đào tạo được cập nhật theo những yêu cầu phát sinh từ thực tế.
Không ngừng học hỏi
 • Luôn tiếp cận và chọn lọc tri thức mới để thu hẹp khoảng cách với thế giới trong giảng dạy và nghiên cứu.
 • Tinh thần không ngừng học hỏi được đề cao trong giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường.

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
 • Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho cộng đồng và lợi ích xã hội.
 • Giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ nhân viên nhà trường tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.
 • Chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và thân thiện
 • Đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo công việc giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức đào tạo với hiệu quả cao nhất.
 • Tư duy sáng tạo được thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội.
 • Môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.
 
Chuỗi sự kiện cầu nối Asean lần IV tổ chức tại ĐH Mở

MỤC TIÊU
Trên nền tảng sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi đã xác định cũng như đánh giá thực trạng hiện nay, Nhà trường xác định các mục tiêu phải đạt được trong giai đoạn 2013 - 2023 như sau:
 • Hệ thống đào tạo chất lượng cao hướng đến phục vụ xã hội học tập, bao gồm cơ cấu đào tạo hợp lý; chương trình đào tạo hiện đại, thực tiễn và có tính liên thông cao; phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm; hệ thống học liệu đầy đủ; hệ thống đánh giá thúc đẩy chất lượng đào tạo; và hệ thống đảm bảo chất lượng hữu hiệu.
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả trên các phương diện nghiên cứu phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho cộng đồng.
 • Công tác sinh viên thiết thực, bao gồm hệ thống dịch vụ sinh viên thuận tiện; các hoạt động sinh viên sôi nổi và bổ ích; và mạng lưới cựu sinh viên rộng.
 • Nhà trường gắn bó với cộng đồng, bao gồm các hoạt động hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức khác; các hoạt động hợp tác quốc tế; và các hoạt động vì lợi ích xã hội.
 • Nguồn nhân lực đủ năng lực và phẩm chất, bao gồm đội ngũ giảng viên và đội ngũ chuyên viên đáp ứng được mục tiêu phát triển của Nhà trường.
 • Cơ sở vật chất thuận tiện và đầy đủ, bao gồm không gian học tập và phương tiện phục vụ giảng dạy, nghiên cứu đạt chuẩn; hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại; và hệ thống thư viện hữu ích.
 • Quy trình quản trị và quản lý chuyên nghiệp; văn hóa và môi trường làm việc hiệu quả, sáng tạo và thân thiện.
 • Tài chính cân bằng và phát triển, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà trường và nâng cao đời sống giảng viên, cán bộ, nhân viên.