Giới thiệu trường


GIỚI THIỆU TRƯỜNG


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University viết tắt là HCMCOU (ký hiệu trường: MBS) là một trường đại học công lập hoạt động theo hình thức tự chủ tài chính. Trường có trụ sở chính tại số 35-37 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 

Cơ sở 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Đây là một trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học kinh tế quan trọng của TP.HCM, trực tiếp cung cấp hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho cả nước. Trường trực thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có các cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. Trường được xem là một trong những trường đại học lớn có uy tín của Việt Nam.
 

Lễ tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học năm 2019

SỨ MẠNG
Sứ mạng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là đóng góp và nâng cao tri thức cho cộng đồng bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất.

TẦM NHÌN
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và gắn kết cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 
1. Mở rộng tri thức:
 • Nhà trường nỗ lực phát triển các phương thức đào tạo đa dạng và linh hoạt về không gian và thời gian, phù hợp với người học có nền tảng kiến thức và điều kiện học tập khác nhau. Nhà trường khuyến khích sự tìm kiếm và đóng góp tri thức mới cho cộng đồng. Nhà trường luôn tiếp cận và ứng dụng tri thức mới trên thế giới, hướng đến hội nhập quốc tế.
 
2. Gắn kết thực tiễn:
 • Nhà trường thúc đẩy việc giảng dạy và nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ thực tế.
 
3. Phục vụ cộng đồng:
 • Nhà trường hướng đến phục vụ lợi ích cộng đồng trong đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động khác của Nhà trường.
4. Chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và thân thiện:
 • Nhà trường cam kết phát triển đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện công việc đào tạo, nghiên cứu với hiệu quả cao nhất. Nhà trường khuyến khích tư duy sáng tạo với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội. Nhà trường tạo lập và duy trì môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
 • NHÂN BẢN – RỘNG MỞ –  THỰC TIỄN – HỘI NHẬP
 
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
 • Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho cộng đồng và lợi ích xã hội.
 • Giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ nhân viên nhà trường tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.
 • Chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và thân thiện
 • Đội ngũ chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo công việc giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức đào tạo với hiệu quả cao nhất.
 • Tư duy sáng tạo được thể hiện với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội.
 • Môi trường làm việc và học tập thân thiện với thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.
 
Chuỗi sự kiện cầu nối Asean lần IV tổ chức tại ĐH Mở

MỤC TIÊU
Trên nền tảng sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi đã xác định cũng như đánh giá thực trạng hiện nay, Nhà trường xác định các mục tiêu phải đạt được trong giai đoạn 2013 - 2023 như sau:
 • Hệ thống đào tạo chất lượng cao hướng đến phục vụ xã hội học tập, bao gồm cơ cấu đào tạo hợp lý; chương trình đào tạo hiện đại, thực tiễn và có tính liên thông cao; phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm; hệ thống học liệu đầy đủ; hệ thống đánh giá thúc đẩy chất lượng đào tạo; và hệ thống đảm bảo chất lượng hữu hiệu.
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả trên các phương diện nghiên cứu phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu phục vụ cho cộng đồng.
 • Công tác sinh viên thiết thực, bao gồm hệ thống dịch vụ sinh viên thuận tiện; các hoạt động sinh viên sôi nổi và bổ ích; và mạng lưới cựu sinh viên rộng.
 • Nhà trường gắn bó với cộng đồng, bao gồm các hoạt động hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức khác; các hoạt động hợp tác quốc tế; và các hoạt động vì lợi ích xã hội.
 • Nguồn nhân lực đủ năng lực và phẩm chất, bao gồm đội ngũ giảng viên và đội ngũ chuyên viên đáp ứng được mục tiêu phát triển của Nhà trường.
 • Cơ sở vật chất thuận tiện và đầy đủ, bao gồm không gian học tập và phương tiện phục vụ giảng dạy, nghiên cứu đạt chuẩn; hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại; và hệ thống thư viện hữu ích.
 • Quy trình quản trị và quản lý chuyên nghiệp; văn hóa và môi trường làm việc hiệu quả, sáng tạo và thân thiện.
 • Tài chính cân bằng và phát triển, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà trường và nâng cao đời sống giảng viên, cán bộ, nhân viên.