Kết nối cộng đồng


KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

 
Hai trong các giá trị cốt lõi của nhà Trường là phục vụ cộng đồng và gắn kết thực tiễn, vì vậy Lãnh đạo Trường luôn chủ động và tích cực kết nối với các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền các địa phương để xây dựng vững bền các giá trị này.

    Cộng đồng Quốc tế: Với nỗ lực và theo thời gian, hiện Trường Đại học Mở Tp.HCM đã là thành viên năng động và tích cực của các tổ chức Quốc tế về Đào tạo Mở và theo phương thức từ xa dưới đây. Ngoài ra, Năm 2013 Nhà trường vinh dự đón Giáo Sư Ngô Bảo Châu đến tham gia buổi đối thoại do Quỹ Hòa bình Quốc tế và Bộ Giáo Dục Đào tạo tổ chức. Chủ đề của buổi đối thoại nằm trong khuôn khổ nội dung “Xây dựng văn hóa hướng tới hòa bình và sự phát triển của một thế giới toàn cầu hóa”. 
 

     Hội đồng Quốc tế về Đào tạo 
theo hình thức Mở và hình thức Từ xa (ICDE)
http://www.icde.org
 
     Hiệp hội các Trường Đại học Mở Châu Á (AAOU)
http://aaou.ouhk.edu.hk
 
     Trung Tâm học liệu mở Khu vực Đông Nam Á (SEMOLEC)
http://www.seamolec.org/ 
 
•    Cộng đồng Doanh nghiệp:  Trường chú trọng tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề hướng nghiệp và ngày hội việc làm. Tại đây nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước được mời để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn. Những hoạt động này cùng với những hỗ trợ/hợp tác khác đã giúp hàng ngàn sinh viên có cơ hội thực tập và được tuyển dụng ngay khi tốt nghiệp. 
•    Chính quyền địa phương các tỉnh thành: Góp phần phục vụ và phát triển cộng đồng, các hoạt động hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, và đào tạo nhân lực với các chính quyền địa phương đã được đẩy mạnh trong thời gian qua. Theo đó, Trường đã ký kết hợp tác với nhiều chính quyền địa phương trên cả nước (Miền Trung Nam Bộ - Đông và Tây Nam Bộ). Nhiều hội thảo và kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai tại các địa phương và đem lại kết quả tích cực, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.