»Sinh viên hiện tại »Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Ngày cập nhật Download
Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa 2022 20-09-2023 16:39:33 Tải về
Quyết định về việc thu hồi và cấp lại bằng tốt nghiệp (bằng kỹ sư) của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng cấp từ 01/01/2020 đến 30/06/2021 hình thức Đào tạo từ xa và vừa làm vừa học 19-05-2023 09:28:31 Tải về
Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học 2022 20-09-2023 16:39:50 Tải về
Thông báo về việc miễn các môn lý luận chính trị dành cho sinh viên trinh độ liên thông và cao đẳng 15-11-2022 10:55:50 Tải về
Quyết định điều chỉnh bổ sung quy định công nhận kết quả học tập 2022 15-11-2022 10:56:03 Tải về
Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học 15-11-2022 10:56:06 Tải về
Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đôi tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học 21-06-2022 16:26:57 Tải về
Quy định về chuẩn đầu ra tin học thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học 21-06-2022 16:07:43 Tải về
Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học 21-06-2022 16:05:24 Tải về
Quy chế Công tác sinh viên đối với người học trình độ đại học theo hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo quyết định số 1550/QĐ-ĐHM ngày 22/07/2021 của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh) 23-07-2021 09:18:15 Tải về