»Sinh viên hiện tại »Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Văn bản - qui định
(Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh)

Ngày cập nhật Download
Quy định khen thưởng cuối khóa đối với sinh viên hình thức ĐTTX và VLVH 13-06-2024 09:23:53 Tải về
Quy chế tuyển sinh Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 2023 19-12-2023 16:18:07 Tải về
Quyết định về việc điều chỉnh quy chế ĐTTX ban hành kèm QĐ 3403 ngày 12/12/2022 11-12-2023 10:22:53 Tải về
Quyết định về việc điều chỉnh quy chế VLVH ban hành kèm QĐ 3404 ngày 12/12/2022 11-12-2023 10:22:08 Tải về
Quyết định về việc ban hành quy định đăng ký môn học hình thức ĐTTX và VLVH 11-12-2023 10:21:29 Tải về
Quyết định về việc ban hành quy định kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào ngành NNA hình thức ĐTTX và VLVH 11-12-2023 10:20:28 Tải về
Quyết định về việc ban hành quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ hình thức ĐTTX và VLVH 21-02-2024 10:30:32 Tải về
Quyết định về việc ban hành quy định ngoại ngữ không chuyên hình thức ĐTTX và VLVH 11-12-2023 10:18:54 Tải về
Quy chế đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa 2022 20-09-2023 16:39:33 Tải về
Quyết định về việc thu hồi và cấp lại bằng tốt nghiệp (bằng kỹ sư) của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng cấp từ 01/01/2020 đến 30/06/2021 hình thức Đào tạo từ xa và vừa làm vừa học 19-05-2023 09:28:31 Tải về