Liên kết quốc tế


LIÊN KẾT QUỐC TẾ


Với chủ trương tích cực chủ động mở rộng và phát triển mối quan hệ quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo, Trường Đại học Mở TPHCM đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác quốc tế uy tín. Các chương trình liên kết quốc tế học tại Trường ĐH Mở TP.HCM hiện đang đào tại gồm:

•    Trường SOLVAY (BỈ)
•    Trường SWINBURNE (ÚC)
•    Trường TOULON (PHÁP)
•    Trường BALLARAT (ÚC)
•    Trường KINH TẾ LUẬT BERLIN (ĐỨC)
•    Trường SOUTHERN QUEENSLAND (ÚC)
•    Trường OVIEDO (TÂY BAN NHA)
 
 
LOGO ĐỐI TÁC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ