Hợp tác địa phương


Góp phần phục vụ và phát triển cộng đồng, các hoạt động hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực với các chính quyền địa phương đã được chú trọng phát triển mạnh trong thời gian qua.
 
Cho đến nay, Trường đã ký kết hợp tác với nhiều chính quyền địa phương trên cả nước (Miền Trung Nam Bộ - Đông và Tây Nam Bộ) như Bình Thuận, Đồng Tháp và Tiền Giang, và hiện đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh thành khác.
 
Nhiều nghiên cứu, hội thảo, đào tạo và huấn luyện đã được triển khai tại các địa phương và đem lại kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương này.