»Đơn vị liên kết đào tạo »Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Long An
Năm 1988, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Long An được hình thành và sát nhập từ các trường: Tài chánh, Ngân hàng, Thương nghiệp và trường Kinh tế Kế hoạch và lấy tên là Trường Trung học Kinh tế. Đến năm 1997 theo Quyết định số 2174/QĐ.UB ngày 18 tháng 09 năm 1997 của UBND tỉnh Long An Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An được thành lập cho đến nay.
 
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo không chính quy, liên kết với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học tổ chức các lớp hệ vừa làm vừa học, từ xa, bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh.
 
Từ ngày thành lập đến nay Trung tâm đã cộng tác với Trường Đại học Mở Tp. HCM được 12 năm (từ năm 2004) và mở được 46 lớp (41 lớp hệ từ xa và 05 lớp hệ vừa làm vừa học với các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế luật, Luật kinh tế, Xã hội học, Tin học, Tài chính ngân hàng).
 
Việc liên kết đào tạo với Trường Đại học Mở Tp. HCM đã góp phần giúp Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo không chính quy, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao, bắt kịp xu thế của tình hình kinh tế xã hội hiện nay cho tỉnh nhà; đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân dân địa phương.
 
Hình thức đào tạo từ xa hiện đang được Trường Đại học Mở Tp. HCM đào tạo tại Trung tâm với các ngành:
- Quản trị kinh doanh
- Kế toán
- Kinh tế luật
- Luật kinh tế
- Xã hội học
 
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 400, tỉnh lộ 827, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 072.3591224
Fax: 072. 3553828
 
Người liên hệ: Phạm Thị Thanh Nga – Trưởng phòng Quản lý đào tạo
 
 

Thông báo tuyển sinh