»Sinh viên hiện tại »Hình thức Vừa làm vừa học tại Tp.HCM

Hình thức Vừa làm vừa học tại Tp.HCM

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP THI TRẢ NỢ HÌNH THỨC VLVH KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH (Tháng 07 năm 2021)

LƯU Ý: Thời hạn để Sinh viên đăng ký các môn thi trả nợ từ 15/03/2021 đến 01/06/2021. Sau ngày 01/06/2021 TTĐTTXa sẽ công bố và thông báo cho sinh viên biết Giảng viên hướng dẫn làm thực tập, thí nghiệm, đồ án ... để sinh viên liên hệ thực hiện.

Sau ngày 01/06/2021 TTĐTTXa sẽ hủy các môn thi trả nợ không có sinh viên đăng ký, vì vậy nếu đăng ký trễ nhiều khả năng sinh viên không còn môn học để đăng ký theo mong muốn và phải đợi đến tháng 11/2021.

KẾ HOẠCH THI TRẢ NỢ CÁC MÔN THI TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN NGÀNH TATM & NGÔN NGỮ ANH HÌNH THỨC VLVH KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH (Tháng 03 năm 2021 chuyển sang ngày 25/04/2021)

LƯU Ý: Sinh viên đăng ký từ 13/10/2020 đến 04/01/2021. Sau ngày 04/01/2021 TTĐTTXa sẽ tổng hợp, lên danh sách, thông báo ngày thi, địa điểm thi tại trang này và nhắn tin cho sinh viên qua số điện thoại, mail để sinh viên biết lịch thi.

Chỉ dành cho sinh viên đã đăng ký học và thi các môn học trên nhưng thi không đạt, sinh viên chưa đăng ký học thì không được thi trả nợ!

Các môn tiếng Anh thi với giảng viên tại Cơ sở Nguyễn Kiệm - phòng 309 (lầu 3) vào sáng ngày chủ nhật 25/04/2021 từ 7 giờ đến 11 giờ.