»Sinh viên hiện tại »Hình thức Vừa làm vừa học tại
Tp.HCM
»KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC


KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG HK2, HK3 NĂM HỌC: 2020-2021 - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - DÀNH CHO SINH VIÊN MẮC COVID VÀ SINH VIÊN GẶP SỰ CỐ KHI THI ONLINE.
 
ĐỊA ĐIỂM THI: 371 NGUYỄN KIỆM, P.HƯỜNG 3. QUẬN GÒ VẤP - KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG (Click xem) - ĐÍNH KÈM DANH SÁCH (Click xem).