»Sự khác biệt

Đào tạo đa ngành


Đáp ứng nhu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước với khu vực và thế giới cùng với mục tiêu trở thành trường đại học đa ngành hàng đầu ở Việt Nam vào năm 2023, Trường Đại học Mở Tp.HCM trong những năm qua đã không ngừng nỗ lực mở rộng các chuyên ngành đào tạo.
Đến đầu năm 2014, hệ đào tạo từ xa và vừa học vừa làm có 24 chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các địa phương và của người học trên cả nước.
Anh chị có thể tải 24 chuyên ngành tuyển sinh năm 2015 tại đây.