»Sự khác biệt

Kết hợp lý thuyết và thực hành


Về phương thức đào tạo, Trường chủ trương sử dụng nhiều phương thức linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của người học. Bên cạnh việc tổ chức học tập theo hình thức hỗn hợp (cung cấp học liệu và tổ chức ôn tập), Trường còn cung cấp các chương trình học qua đài phát thanh từ năm 1997 và chương trình học qua cầu truyền hình trực tiếp từ năm 2009. Hiện nay, Trường đang xây dựng và đưa vào sử dụng chương trình học qua mạng internet.
Các chương trình đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở kế thừa lý thuyết từ các chương trình tiên tiến của các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới và thực tiễn của Việt Nam. Theo đó, các chương trình học được xây dựng và thẩm định bởi các Giáo sư giỏi chuyên môn và các chuyên gia am hiểu thực tế trong và ngoài nước.
Vì vậy các chương trình đào tạo của các chuyên ngành được thiết kế theo hướng kết hợp lý thuyết với thực tiễn phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội và điều kiện học tập ở các địa phương Việt Nam.
Phương thức giảng dạy kết hợp các lớp học truyền thống và các phương tiện hiện đại nhằm đảm bảo kiến thức cốt lõi nhưng vẫn phù hợp với người học từ xa.