»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học ngày 30, 31/03/2023

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học ngày 30, 31/03/2023


Anh/Chị vui lòng xem kết quả và quyết định đính kèm.