»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Do vấn đề hệ thống trong hai ngày 02, 03/05/2024 đẫn đến việc sinh viên không thể tiến hành đóng học phí. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia hạn thời gian đóng học phí
đến hết ngày 13/05/2024.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.