»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc mở mã số sinh viên học kỳ 3 năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc mở mã số sinh viên học kỳ 3 năm học 2023 - 2024


Căn cứ quyết định số 3403/QĐ-ĐHM ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ Đại học hình thức đào tạo từ xa.
Căn cứ quyết định số 3404/QĐ-ĐHM ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học.
Trường Đại hoc Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mở khóa mã số sinh viên học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 như sau:
1. Thời gian bắt đầu mở mã số sinh viên: Từ ngày 24/06/2024 đến hết ngày 29/07/2024.
2. Quy trình mở khóa sinh viên:
  • Sinh viên xem danh sách khóa mã số sinh viên hoặc kiểm tra tình trạng khóa mssv trên hệ thống tienichkcq.oude.edu.vn mục "tình trạng khóa mã sinh viên".
  • Sinh viên tiến hành thanh toán học phí, và theo dõi trên hệ thống tienichkcq.oude.edu.vn để kiểm tra thông tin học phí đã được ghi nhận.
  • Sau khi hệ thống ghi nhận việc thanh toán học phí của sinh viên, sinh viên truy cập hệ thống sis.ou.edu.vn chọn vào chức năng "đăng ký mở Mã SV" để yêu cầu mở mã số sinh viên.
  • Thời gian mở mã số sinh viên là sau 2 ngày kể từ ngày đăng ký (Không tính thứ bảy và chủ nhật).
  • Sinh viên vui lòng kiểm tra thông tin học phí qua hệ thống tiện ích sinh viên và nhanh chóng hoàn tất học phí dể không ảnh hưởng đến việc tiến hành đăng ký môn học cũng như đăng nhập hệ thống học tập
Lưu ý:
  • Đối với sinh viên bị khóa, sinh viên cần đăng ký mở mã số để đủ điều kiện tham gia đăng ký môn học cho học kỳ 3 năm học 2023 - 2024.
  • Sau khi sinh viên được mở khóa ở học kỳ 2 năm học 2023 - 2024, hệ thống vẫn sẽ ghi nhận học kỳ bị khóa của sinh viên là học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (sinh viên chỉ quan tâm học kỳ hiện tại đang được mở hoặc khóa, còn những học kỳ cũ bị khóa chỉ thể hiện quá trình khóa và mở mã số sinh viên).
  • Đối với sinh viên đóng tiền thông qua hình thức in phiếu đóng tiền và đóng trực tiếp tại ngân hàng thông tin đóng tiền sẽ được cập nhật sau 2 ngày (không tính thứ 7 và chủ nhật).
  • Đối với sinh viên đóng tiền qua các app của ngân hàng, thông tin đóng tiền sẽ được cập nhật sau 1 ngày (không tính thứ 7 và chủ nhật).
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.