»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2023) (20 Mar 2023)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2023)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 2 năm 2023) (27 Feb 2023)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 2 năm 2023)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2023) (15 Dec 2022)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2023)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2023) (15 Dec 2022)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2023)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2023) (15 Dec 2022)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2023)