»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (10 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai
Ngành đào tạo:
  • Kế toán
  • Quản trị kinh doanh
  • Luật
Tại trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (10 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai
Ngành đào tạo:
  • Luật
Tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện MangYang.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Cơ sở 3 Bình Dương (09 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Cơ sở 3 Bình Dương

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu (09 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (21 Apr 2020)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Thống Nhất (26 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thống Nhất