»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 4 năm 2021) (09 Sep 2021)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 4 năm 2021)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 4 năm 2021) (09 Sep 2021)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 4 năm 2021)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 4 năm 2021) (09 Sep 2021)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 4 năm 2021)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 5 năm 2021) (11 Aug 2021)

về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 5 năm 2021)
 

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Cao đẳng Long An (08 Jul 2021)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Cao đẳng Long An

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2021 tại trường Trung cấp nghề Củ Chi (08 Jul 2021)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2021 tại trường Trung cấp nghề Củ Chi