»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán) (13 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngành đào tạo:
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
Đối tượng tuyển sinh:
 • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
 • Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt nghiệp Đại học.
Thời gian đào tạo:
 • Từ 2 đến 2,5 năm: đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt nghiệp đại học.
 • Từ 4 đến 4,5 năm: đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.
 • Lịch học và lịch thi được bố trí vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ngành Luật kinh tế) (13 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngành đào tạo: Luật kinh tế
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học.
Thời gian đào tạo:
 • Thời gian đào tạo: 2 năm.
 • Lịch học và lịch thi được bố trí vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ngành Luật) (13 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngành đào tạo: Luật
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo:
 • Thời gian đào tạo: 4 năm. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.
 • Lịch học và lịch thi được bố trí vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 (18 Aug 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017
Địa điểm phát và nhận hồ sơ:
 • Sinh viên download hồ sơ tại website của Trung tâm Đào tạo Từ xa theo địa chỉ sau http://www.oude.edu.vn/student/mẫu-đơn-68/ hoặc nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa.
 • Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa (Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2017 (trừ Chủ nhật và ngày lễ).