»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh (18 Jan 2024)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Cao đẳng Long An (08 Jul 2021)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2021 tại Trường Cao đẳng Long An

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (08 Apr 2021)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (31 Mar 2021)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ (31 Mar 2021)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Long An (25 Mar 2021)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Long An