»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (20 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
Ngành tuyển sinh:
  • Tài chính Ngân hàng
  • Quản trị kinh doanh

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (20 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
Ngành tuyển sinh:
  • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Gò Vấp (13 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Gò Vấp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Gò Vấp (13 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Gò Vấp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (21 Nov 2018)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Ngành tuyển sinh: Kinh tế chuyên ngành Quản lý công

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (21 Nov 2018)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Ngành tuyển sinh: Luật