»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp Tỉnh Ninh Thuận (19 Apr 2019)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp Tỉnh Ninh Thuận

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận (19 Apr 2019)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (19 Apr 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (19 Apr 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Chánh (19 Apr 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Chánh