»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2021 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Gò Vấp (08 Jul 2021)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2021 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Gò Vấp

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 4 năm 2021) (08 Jul 2021)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 4 năm 2021)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2021) (08 Jun 2021)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2021)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2021) (08 Jun 2021)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2021)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2021) (08 Jun 2021)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2021)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2021) (08 Jun 2021)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2021)