»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (15 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (Ngành Kế toán) (15 Sep 2017)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Ngành đào tạo: Kế toán
Đối tượng tuyển sinh:
  • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
  • Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt nghiệp Đại học.
Thời gian đào tạo:
  • Từ 2 đến 2,5 năm: đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt nghiệp đại học.
  • Từ 4 đến 4,5 năm: đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.
  • Lịch học và lịch thi được bố trí vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (Ngành Luật) (15 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Ngành đào tạo: Luật
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo:
  • Thời gian đào tạo: 04 năm. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.
  • Lịch học và lịch thi được bố trí vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2017 tại Cơ sở 3 (Bình Dương) (15 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2017 tại Cơ sở 3 (Bình Dương)