»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (18 Sep 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tại Trường Trung cấp du lịch và khách sạn Saigontourist (18 Sep 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tại Trường Trung cấp du lịch và khách sạn Saigontourist

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học 2020 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (08 Sep 2020)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học 2020 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (21 Jul 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 12 năm 2020) (16 Jul 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 12 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại trường Trung cấp nghề Củ Chi (08 Jul 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại trường Trung cấp nghề Củ Chi