»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2024) (18 Mar 2024)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2024)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 2 năm 2024) (18 Mar 2024)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 2 năm 2024)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh (18 Jan 2024)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (18 Jan 2024)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2024) (02 Jan 2024)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2024)