»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2021) (07 Jan 2021)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2021)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 1 năm 2021) (06 Jan 2021)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 1 năm 2021)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (22 Dec 2020)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa (22 Dec 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (15 Dec 2020)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (15 Dec 2020)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau