»Sinh viên hiện tại »Vấn đề nổi bật

Vấn đề nổi bật

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3)

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3)