»Sinh viên hiện tại »Lịch phát sóng
chương trình Đào tạo từ xa
»Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng chương trình Đào tạo từ xa theo lịch như sau:
1. Sóng AM610KHz:
  • Sáng: từ 08g30 đến 09g00;
  • Tối: từ 22g30 đến 23g00.
Lịch phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy.
2. Sóng FM95.6Mhz:
  • Chiều: từ 14g00 đến 14g30.
Lịch phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Anh/Chị có thể nghe lại các bài giảng tại www.voh.com.vn.