»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký mở khóa mã số sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 trên hệ thống sis.ou.edu.vn

Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký mở khóa mã số sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 trên hệ thống sis.ou.edu.vn


Trung tâm Đào tạo từ xa thông báo tiếp tục gia hạn thời gian mở khóa mã số sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 đến hết ngày 19/11/2023.
Sinh viên xem lại quy trình đăng ký mở mã số sinh viên tại đây.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.