»Sinh viên hiện tại »Thông báo »THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024


Để chuẩn bị cho việc đăng ký môn học ở học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, Trung tâm đào tạo từ xa sẽ tiến hành mở mã số sinh viên.
Thời gian giải quyết mở mã số sinh viên: Từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 03/11/2023.
Quy trình mở khóa sinh viên:
  • Sinh viên xem danh sách khóa mã số sinh viên hoặc kiểm tra tình trạng khóa mssv trên hệ thống tienichkcq.oude.edu.vn mục "tình trạng khóa mã sinh viên".
  • Sinh viên tiến hành thanh toán học phí, và theo dõi trên hệ thống tienichkcq.oude.edu.vn để kiểm tra thông tin học phí đã được ghi nhận.
  • Sau khi hệ thống ghi nhận việc thanh toán học phí của sinh viên, sinh viên truy cập hệ thống sis.ou.edu.vn chọn vào chức năng "đăng ký mở Mã SV" để yêu cầu mở mã số sinh viên.
  • Thời gian mở mã số sinh viên là sau 2 ngày kể từ ngày đăng ký (Không tính thứ bảy và chủ nhật).
Lưu ý: 
  • Đối với sinh viên đóng tiền thông qua hình thức in phiếu đóng tiền và đóng trực tiếp tại ngân hàng thông tin đóng tiền sẽ được cập nhật sau 2 ngày (không tính thứ 7 và chủ nhật).
  • Đối với sinh viên đóng tiền qua các app của ngân hàng, thông tin đóng tiền sẽ được cập nhật sau 1 ngày (không tính thứ 7 và chủ nhật).
  • Đối với sinh viên đóng tiền bằng hình thức chuyển khoản, sinh viên vui lòng ghi đầy đủ thông tin để phòng kế toán của nhà trường có thể cập nhật thông tin đóng học phí một cách kịp thời.
  • Sau thời gian mở khóa sinh viên trên, sinh viên muốn mở mã số sinh viên phải làm đơn hoặc gửi mail về tuvan@oude.edu.vn để đề nghị mở mã số sinh viên.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.