»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2023 (đợt 1)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2023 (đợt 1)


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2023 (đợt 1), cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
 • Đã tích lũy đủ số môn học và khối lượng của chương trình theo khóa/ngành đào tạo tính đến ngày 10/02/2023;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học >= 5.0 (theo thang điểm 10) hoặc >= 2.0 (theo thang điểm 4) trở lên;
 • Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;
 • Đạt chuẩn trình độ Ngoại ngữ và Tin học theo quy định.
2. Hồ sơ tốt nghiệp gồm:
2.1. Yêu cầu chung:
 • Hình: 3 tấm 3x4 cm (hình chụp không quá 6 tháng, phía sau hình ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và mã số sinh viên sau mỗi tấm hình).
 • 2.2. Riêng sinh viên từ khóa 2012 trở về trước nộp bổ sung văn bằng sau:
 • 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc Bổ túc THPT (trường hợp tốt nghiệp THPT hoặc tương đương);
 • 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học và Bảng điểm tốt nghiệp (trường hợp đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học).
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
 • Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/02/2023.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Tại nơi sinh viên đăng ký học.
4. Kế hoạch:
 • Ngày 20/01/2023, Trường công bố danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp và tình trạng hồ sơ xét tốt nghiệp năm 2023. Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp sẽ được cập nhật liên tục tại http://www.oude.edu.vn/student/thông-tin-tốt-nghiệp-21/.
 • Từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 28/02/2023, sinh viên liên hệ Trường để giải quyết các trường hợp sau:
 • Đối với sinh viên hình thức đào tạo từ xa truyền thống và vừa làm vừa học, sinh viên liên hệ với Trung tâm Đào tạo Từ xa qua điện thoại: 18006119 bấm phím 1 hoặc email: tuvan@oude.edu.vn
 • Đối với sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng, sinh viên liên hệ Trung tâm Đào tạo Trực tuyến qua điện thoại 1800 599953 hoặc gửi phản hồi về hệ thống https://elosupport.ou.edu.vn/ - chọn phân loại "xét tốt nghiệp".
 • Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách.
 • Sinh viên bổ sung hồ sơ tốt nghiệp còn thiếu (đã thông báo trên website) và điều chỉnh các thông tin sai sót liên quan. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu có sai sót thông tin cá nhân, sinh viên phải liên hệ ngay Trung tâm Đào tạo Từ xa để kịp điều chỉnh trước khi Trường in bằng tốt nghiệp. Sau ngày 28/02/2023, các sai sót về thông tin trên văn bằng sẽ được nhà trường ra quyết định chỉnh sửa nội dung (không in lại bằng mới).
Lưu ý:
 • 1. Trường hợp hồ sơ sinh viên còn thiếu một số hồ sơ như: bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với sinh viên Đại học), bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (đối với sinh viên đại học bằng thứ hai), bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng (đối với sinh viên Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học), bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp (đối với sinh viên Liên thông từ Trung cấp lên Đại học) và bảng điểm tốt nghiệp (đối với sinh viên đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Trung cấp) ...: Bộ phận thu hồ sơ sẽ yêu cầu bổ sung.  Nếu sinh viên không bổ sung trước ngày 28/02/2023, nhà trường sẽ loại tên ra khỏi danh sách xét tốt nghiệp trong đợt này và sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt kế tiếp theo thông báo của Nhà trường.
 • 2. Sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định của Trường trước ngày 10/02/2023. Trường hợp sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ được chuyển sang đợt xét tốt nghiệp kế tiếp.
 • 3. Nhà trường sẽ hủy tên sinh viên ra khỏi danh sách xét tốt nghiệp trong đợt này đối với trường hợp sinh viên đủ các điều kiện tốt nghiệp nhưng xin được hoãn xét tốt nghiệp, sinh viên gửi email xin hoãn xét tốt nghiệp đến email tuvan@oude.edu.vn trước ngày 28/02/2023. Sau khi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp, sinh viên không được phép hủy kết quả tốt nghiệp.
 • Thời gian niêm yết danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp là ngày 10/04/2023.
 • Sinh viên xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời dự kiến từ ngày 18/04/2023.
 • Thời gian trao bằng tốt nghiệp dự kiến vào tháng 04 năm 2023.
 • Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên, các Đơn vị liên kết tiếp nhận ý kiến của sinh viên và phản hồi về Trung tâm Đào tạo Từ xa đến hết ngày 28/02/2023.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết triển khai nội dung thông báo này cho sinh viên và phối hợp thực hiện.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm