»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc triển khai đăng ký môn học trực tuyến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa

Thông báo về việc triển khai đăng ký môn học trực tuyến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa


Thông báo về việc triển khai đăng ký môn học trực tuyến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc chủ động thực hiện đăng ký môn học và đóng học phí (có thể thực hiện tại nhà mà không cần phải đi đến nơi đăng ký học làm thủ tục, mất thời gian đi lại và chờ đợi, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay), từ Học kỳ II năm học 2020-2021 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức việc đăng ký môn học theo hình thức trực tuyến cho sinh viên hiện đang theo học tại Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa.
Căn cứ Kế hoạch hướng dẫn ôn tập và thi của Học kỳ II (năm học 2020-2021),  Nhà trường xin thông báo đến các Anh/Chị sinh viên như sau:
1. Thời hạn đăng ký môn học và đóng học phí: từ ngày 18/03/2021 đến hết ngày 18/04/2021.
2. Cách thức thực hiện đăng ký môn học và đóng học phí: sinh viên xem Sơ đồ hướng dẫn trong file đính kèm hoặc trên website của Trung tâm Đào tạo từ xa  tại địa chỉ: www.oude.edu.vn/tiện ích/Hệ thống ĐKMH trực tuyến/Hướng dẫn đăng ký.
3. Trong quá trình thực hiện đăng ký, nếu có khó khăn xin các Anh/Chị vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0984396580 (Thầy Thanh); email: gdtxtinh@khanhhoa.edu.vn
Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0933 697699 (Thầy Luật); email: luat.pv@ou.edu.vn
Nhà trường rất mong sinh viên hợp tác và hỗ trợ để thực hiện tốt công việc nêu trên.
Trân trọng kính chào./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.