»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc triển khai đăng ký môn học trực tuyến tại Học viện Chính trị khu vực II

Thông báo về việc triển khai đăng ký môn học trực tuyến tại Học viện Chính trị khu vực II


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc chủ động thực hiện đăng ký môn học và đóng học phí, từ Học kỳ II năm học 2020-2021 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức việc đăng ký môn học theo hình thức trực tuyến cho sinh viên hiện đang theo học tại Học viện Chính trị khu vực II.
Căn cứ Kế hoạch hướng dẫn ôn tập và thi của Học kỳ II (năm học 2020-2021),  Nhà trường xin thông báo đến các Anh/Chị sinh viên như sau:
1. Thời hạn đăng ký môn học và đóng học phí: từ ngày 18/03/2021 đến hết ngày 24/03/2021 (trừ ngày 22/03/2021 (thứ 2) tạm ngưng bảo trì hệ thống)
2. Cách thức thực hiện đăng ký môn học và đóng học phí: sinh viên xem hướng dẫn tại địa chỉ: www.oude.edu.vn -> tiện ích -> Hệ thống ĐKMH trực tuyến -> Hướng dẫn đăng ký hoặc http://dkmh.oude.edu.vn/HDDKMH.html
3. Trong quá trình thực hiện đăng ký, nếu có khó khăn xin các Anh/Chị vui lòng liên hệ:
Nhà trường rất mong sinh viên hợp tác và hỗ trợ để thực hiện tốt công việc nêu trên.
Trân trọng kính chào./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.