»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc triển khai đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp học tại Thành phố Hồ Chí Minh học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc triển khai đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp học tại Thành phố Hồ Chí Minh học kỳ 1 năm học 2022 – 2023


Để thuận tiện cho việc đăng ký môn học học kỳ I, năm học 22-23, Trung tâm đào tạo từ xa thông báo một số lưu ý như sau:
1. Sinh viên đăng ký môn học từ: ngày 01/11/2022 đến hết ngày 27/11/2022.
2. Sinh viên nộp học phí: từ ngày 08/11/2022 đến ngày 04/01/2023.
3. Ngày 04/01/2023 là hạn cuối hoàn thành học phí để sinh viên có tên trong danh sách thi.
4. Sinh viên chỉ đăng ký học mới, học lại: Đối với việc đăng ký thi lại, Nhà Trường sẽ tổ chức một đợt đăng ký riêng.
5. Sinh viên nên đăng ký những môn học có mã môn học trùng với mã môn học trong danh mục các môn học của chương trình đào tạo.
6. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng ký: Sinh viên phải ngay lập tức liên hệ quản lý lớp, hoặc Trung tâm Đào tạo từ xa (trực tiếp hoặc thông qua 18006119 (bấm phím 1)) để phản ánh khó khăn. Trung tâm Đào tạo từ xa sẽ xử lý để sinh viên có thể tiếp tục đăng ký môn học trực tuyến. Nếu quá thời gian đăng ký môn học trực tuyến, Trung tâm đào tạo từ xa có quyền không xử lý (do quá thời hạn).
Anh/Chị vui lòng xem thông báo chi tiết trong tập tin đính kèm.