»Sinh viên hiện tại »Tài liệu »Thông báo về việc thay thế hai môn thi tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học

Thông báo về việc thay thế hai môn thi tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học


Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo việc thay thế hai môn thi tốt nghiệp dành cho các sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học thuộc các khóa học có học phần thi tốt nghiệp trong chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

1. Nhà trường chấm dứt việc tổ chức thi tốt nghiệp cho các sinh viên thuộc diện nêu trên. Thay vào đó, sinh viên phải học các môn thay thế hoặc làm báo cáo chuyên đề tùy từng ngành theo hướng dẫn của nhà trường. Sinh viên còn nợ môn tốt nghiệp nào thì phải đăng ký học môn thay thế hoặc báo cáo chuyên đề tương ứng. Danh sách các môn thay thế và hướng dẫn viết chuyên đề được đính kèm theo thông báo này.
2. Đối với các trường hợp phải học môn thay thế, sinh viên đăng ký học và nộp học phí tại bất cứ địa điểm đặt lớp học nào trong hệ thống đào tạo tại các địa phương của trường Đại học Mở Tp. HCM. Sinh viên phải đăng ký học theo đúng hình thức đào tạo (Đào tạo từ xa hoặc Vừa làm vừa học) mà mình đã theo học và tham gia thi hết môn bình thường như những môn học khác.
3. Đối với các trường hợp phải làm chuyên đề, sinh viên viết chuyên đề theo gợi ý của nhà trường, không có giáo viên hướng dẫn, bài làm nộp tại địa điểm đăng ký học.
4. Học phí:
 • Đối với trường hợp học môn thay thế, sinh viên nộp theo mức phí bình thường của môn học.
 • Đối với các trường hợp làm chuyên đề, mức phí là 500.000đ/chuyên đề.
5. Lịch học của từng môn học cụ thể được thông báo tại địa chỉ:  http://dttx.ou.edu.vn/tkbsv . Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 08 39306924 - 08 39301375 - 08 39300155.

Hướng dẫn xem mã môn học và tên môn học:

 • Bước 1: Anh/Chị vào địa chỉ http://dttx.ou.edu.vn/tkbsv/;
 • Bước 2: Chọn ngành TX;
 • Bước 3: Chọn đơn vị liên kết TP;
 • Bước 4: Chọn học kỳ năm học cần tham khảo;
 • Bước 5: Chọn lớpnhóm đăng ký tương ứng với hình thức Đào tạo.

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC THAY THẾ VÀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

NGÀNH

MÔN THI TỐT NGHIỆP

MÔN HỌC THAY THẾ

GHI CHÚ

Xây dựng

Môn tốt nghiệp 1

(Thiết kế kết cấu)

Thiết kế

 

Môn tốt nghiệp 2

(Thi công)

Thi công

 

Kế toán,
QTKD chuyên ngành Kế toán.

Môn tốt nghiệp 1

(Kế toán quản trị)

Môn tốt nghiệp 2

(Kế toán tài chính)

Kế toán ngân hàng

Kế toán và lập báo cáo thuế

Quản lý ngân sách (Tài chính hành chính sự nghiệp)

Sinh viên nợ 1 hoặc 2 môn thi tốt nghiệp được phép chọn 1 hoặc 2 môn học trong danh mục thay thế để trả nợ, với điều kiện môn học được chọn chưa sử dụng để thay thế cho các môn học khác trong chương trình đào tạo.

Tài chính Ngân hàng

Môn tốt nghiệp 1

(Quản trị tài chính)

Môn tốt nghiệp 2

(Nghiệp vụ ngân hàng, Quản trị ngân hàng thương mại)

Quản lý danh mục đầu tư

Thị trường tài chính phái sinh

Tài chính cá nhân

Ngân hàng đầu tư

Đồ án chuyên ngành

Quản trị rủi ro tài chính

Sinh viên nợ 1 hoặc 2 môn thi tốt nghiệp được phép chọn 1 hoặc 2 môn học trong danh mục thay thế để trả nợ, với điều kiện môn học được chọn chưa sử dụng để thay thế cho các môn học khác trong chương trình đào tạo.

Tiếng Anh – chuyên ngành Phương pháp giảng dạy

Môn tốt nghiệp 1

(Cơ sở ngôn ngữ học)

Chuyên đề 1

Theo đề cương chuyên đề tốt nghiệp đính kèm

Môn tốt nghiệp 2

(Phương pháp giảng dạy)

Chuyên đề 2

Tiếng Anh – chuyên ngành Biên phiên dịch

Môn tốt nghiệp 1

(Cơ sở ngôn ngữ học)

Chuyên đề 1

Theo đề cương chuyên đề tốt nghiệp đính kèm

Môn tốt nghiệp 2

(Biên phiên dịch du lịch và thương mại)

Chuyên đề 2

Mẫu tham khảo

Quản trị Kinh doanh

Môn tốt nghiệp 1

(Quản trị học, Marketing căn bản)

Chuyên đề 1

Theo đề cương chuyên đề tốt nghiệp đính kèm

Môn tốt nghiệp 2

(Quản trị nhân lực, Quản trị vận hành)

Chuyên đề 2

Xã hội học

Môn tốt nghiệp 1

(Xã hội học)

Chuyên đề 1

 • Sinh viên đăng ký tên đề tài (do nhà trường đưa ra).
 • Thời gian thực hiện: từ 10 - 12 tuần
 • đề cương chuyên đề tốt nghiệp đính kèm

Môn tốt nghiệp 2

(Lịch sử xã hội học)

Chuyên đề 2

Công tác xã hội

Môn tốt nghiệp 1

(Nhập môn công tác xã hội)

Chuyên đề 1

 • Sinh viên đăng ký tên đề tài (do nhà trường đưa ra).
 • Thời gian thực hiện: từ 10 - 12 tuần
 • Theo đề cương chuyên đề tốt nghiệp đính kèm
Môn tốt nghiệp 2

(Phát triển cộng đồng)

Chuyên đề 2

Kinh tế chuyên ngành Kinh tế - Luật,
QTKD chuyên ngành Luật kinh doanh.

Môn tốt nghiệp 1

(Kinh tế học tổng quát – KTL; Quản trị học, pháp luật đại cương – Luật kinh doanh )

Chuyên đề 1

Theo đề cương hướng dẫn đính kèm

Môn tốt nghiệp 2

(Luật kinh tế - KTL;
Luật kinh doanh, luật lao động – Luật kinh doanh)

Chuyên đề 2

Tin học

Môn tốt nghiệp 1

(Môn cơ sở)

Chuyên đề Cơ sở Khoa học máy tính

Môn tốt nghiệp 2

(Môn chuyên sâu)

Chuyên đề Chuyên ngành Khoa học máy tính

Anh/Chị xem thông báo gốc.