»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng nhập hệ thống dành cho sinh viên từ xa và vừa làm vừa học

Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng nhập hệ thống dành cho sinh viên từ xa và vừa làm vừa học


Hướng dẫn đăng nhập các hệ thống của Nhà trường bằng tài khoản HCMCOU-SSO dành cho sinh viên.
 
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.