»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc thay đổi ngày nhận bằng tốt nghiệp (lần 2)

Thông báo về việc thay đổi ngày nhận bằng tốt nghiệp (lần 2)


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học về việc thay đổi ngày nhận bằng tốt nghiêp như sau:
Nhằm mục đích kiểm tra đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời, việc kiểm tra đang trong giai đoạn cuối, Trung tâm Đào tạo từ xa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi ngày nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên một lần nữa. Sinh viên sẽ bắt đầu nhận bằng tốt nghiệp bắt đầu từ ngày 18/01/2021.
Trân trọng./.