»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc thay đổi ngày nhận bằng tốt nghiệp

Thông báo về việc thay đổi ngày nhận bằng tốt nghiệp


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học về việc thay đổi ngày nhận bằng tốt nghiêp như sau:
Nhằm mục đích kiểm tra đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Đào tạo từ xa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi ngày nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên. Sinh viên sẽ bắt đầu nhận bằng tốt nghiệp bắt đầu từ ngày 14/01/2021.
Trân trọng./.