»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến đối với các lớp học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến đối với các lớp học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19


Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Công văn số 505/UBND-VX ngày 14/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021 và tình hình thực tế của trường,
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến đối với các lớp học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:
1. Tổ chức giảng dạy trực tuyến các môn còn lại cho các lớp từ ngày 22/02/2021 đến hết học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo thời khóa biểu.
2. Các bài giảng trực tuyến sẽ được ghi lại và dẫn link trên LMS để sinh viên có thể xem lại trong suốt học kỳ. Giảng viên sử dụng các công cụ video conference đã tích hợp trên LMS theo thứ tự ưu tiên sau: Microsoft Team, Google Meet, BigBlueButton.
3. Sinh viên thường xuyên xem thông báo cập nhật trên website trường www.oude.edu.vn. Sinh viên sử dụng email oude.edu.vn do trường cấp để trao đổi và theo dõi các thông báo của giảng viên trong việc tham gia lớp học trực tuyến. Trường hợp quên mật khẩu truy cập email, sinh viên liên hệ Tổng đài 18006119 (phím 1) hoặc email tuvan@oude.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.