»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc sử dụng học liệu trên hệ thống LMS đối với môn Luật thương mại 1 và Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học

Thông báo về việc sử dụng học liệu trên hệ thống LMS đối với môn Luật thương mại 1 và Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học


Căn cứ công văn số 139/KL ngày 19/11/2021 về phương án xử lý học liệu học kỳ 3 năm học 2020-2021;
Căn cứ công văn số 163/BHL ngày 22/11/2021 về phương án xử lý học liệu học kỳ 3 năm học 2020-2021;
Căn cứ tình hình tài liệu Luật thương mại 1, tác giả Nguyễn Văn Tý không có trên thị trường để cung cấp bổ sung cho 2 môn học “Luật thương mại 1” và môn “Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản” cho sinh viên không chính quy học kỳ 3 năm học 2020-2021 sau thời gian giãn cách xã hội;
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc sử dụng học liệu trên hệ thống LMS đối với 2 môn, như sau:
1. Luật thương mại 1
2. Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản
Học liệu của các môn học trên sẽ được sử dụng trên LMS theo slide bài giảng của Giảng viên hoặc các tài liệu tham khảo khác do Giảng viên hướng dẫn.
Thời gian áp dụng: từ học kỳ 3 năm học 2020-2021.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.