»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học

Thông báo về việc nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học


Căn cứ Thông báo số 2275/TB-ĐHM ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc nghỉ Tết nguyên đán năm 2023;
Căn cứ kế hoạch học tập hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học,
Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học, cụ thể như sau:
Thời gian nghỉ tết: từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 03/02/2023 (nhằm ngày 25/12 đến hết ngày 13/01 âm lịch)
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.