»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc làm thủ tục miễn học, miễn thi các học phần Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2023 (đợt 1)

Thông báo về việc làm thủ tục miễn học, miễn thi các học phần Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học năm 2023 (đợt 1)


Căn cứ điều kiện Ngoại ngữ và Tin học trong chương trình đào tạo đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học và Quy định về Ngoại ngữ 2 đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo về thời gian tiếp nhận thủ tục miễn học, miễn thi các học phần Ngoại ngữ, Ngoại ngữ 2 và Tin học năm 2023 (đợt 1) như sau:
1. Đối tượng áp dụng
 • Sinh viên theo học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đủ các điều kiện miễn học, miễn thi các học phần Ngoại ngữ, Ngoại ngữ 2 và Tin học theo quy định.
2. Thời gian nộp chứng chỉ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2023.
3. Địa điểm nộp: Sinh viên nộp trực tiếp tại địa điểm đăng ký học.
4. Yêu cầu về hồ sơ
 • Phiếu đề nghị xét miễn môn học (download tại website http://www.oude.edu.vn, chuyên mục các văn bản, biểu mẫu).
 • 02 bản photo có công chứng chứng chỉ Ngoại ngữ hoặc Ngoại ngữ 2.
 • 02 bản photo có công chứng chứng chỉ Tin học.
 • 02 bản photo có công chứng Bằng tốt nghiệp (bản sao từ bản chính) và bảng điểm tốt nghiệp (trường hợp sinh viên có bằng tốt nghiệp các ngành Ngoại ngữ và Tin học theo Quy định của Trường).
5. Quy định về chứng chỉ
5.1 Đối với khoá tuyển sinh từ tháng 9/2021 trở về trước (theo chương trình đào tạo 2014 và 2016)
 • Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên (có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2020).
a) Yêu cầu
 • Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31/03/2023, nếu sinh viên đã có các chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và Ngoại ngữ 2 (trình độ A, B, C) thì sinh viên phải tiến hành nộp các chứng chỉ, để Nhà trường làm thủ tục miễn giảm. Sau thời gian này, Trường sẽ không nhận những chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học (trình độ A, B, C).
 • Cho đến thời điểm hiện nay, những sinh viên các khoá cũ chưa có các chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học nêu trên, để được xét miễn điều kiện ngoại ngữ, tin học, sinh viên phải có các chứng chỉ như sau:
  • Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam do các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Hoặc có chứng nhận tiếng Anh tương đương A2 do Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh cấp.
  • Có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao.
  • Các chứng chỉ còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp đến thời điểm xét miễn.
5.2 Đối với khoá tuyển sinh từ tháng 09/2021 trở về sau
 • Có một trong các chứng chỉ còn trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp đến thời điểm xét miễn như liệt kê sau đây:
 • Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam do các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Hoặc có chứng nhận tiếng Anh tương đương B1 do Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh cấp.
 • Có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao.
Lưu ý:
Sinh viên tham khảo Quy định miễn giảm tại đường link: http://www.oude.edu.vn/student/download/867
 • Sinh viên chịu trách nhiệm về việc nộp trễ chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học trong quá trình xét tốt nghiệp (nếu có).
 • Các chứng chỉ, văn bằng, bảng điểm phải được photo có công chứng hợp lệ. Kết thúc thời hạn nhận, nhà Trường sẽ thẩm tra (hậu kiểm) tất cả chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học, sẽ kỷ luật các sinh viên sử dụng chứng chỉ giả (dù cố ý hay vô tình). Sinh viên cần đăng ký học và thi chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học tại các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo để tránh nhận chứng chỉ giả.
 • Trung tâm Đào tạo Từ xa chỉ xét miễn môn học sau khi thẩm tra tính xác thực của chứng chỉ/bảng điểm của sinh viên tại nơi cấp.
 • Trung tâm Đào tạo Từ xa sẽ không nhận bất kỳ trường hợp nào không đúng các quy định trên.
 • Sinh viên kiểm tra bảng điểm cá nhân trên Website nhà Trường để cập nhật thông tin miễn giảm.
 • Sinh viên có thể liên hệ với Trung tâm Đào tạo Từ xa để được giải đáp thắc mắc qua điện thoại: 18006119 bấm phím 1 hoặc email: tuvan@oude.edu.vn.
 • Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết triển khai nội dung thông báo này cho sinh viên và phối hợp thực hiện.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.