»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc hoàn tất thủ tục nhập học và đóng học phí dành cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học

Thông báo về việc hoàn tất thủ tục nhập học và đóng học phí dành cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học


Căn cứ Kế hoạch số 1885/KH-ĐHM ngày 23 tháng 11 năm 2021 về Kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 1886/KH-ĐHM ngày 23 tháng 11 năm 2021 về Kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2022;
Căn cứ Biên bản số 1189/BB-ĐHM ngày 06 tháng 07 năm 2022 về việc họp Hội đồng tuyển sinh hình thức đào tạo từ xa;
Căn cứ Biên bản số 1190/BB-ĐHM ngày 06 tháng 07 năm 2022 về việc họp Hội đồng tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học;
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về thời gian hoàn tất thủ tục nhập học và đóng học phí dành cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển hình thức đào tạo từ xa (đợt 03 - tháng 06/2022) và vừa làm vừa học (đợt 02 - tháng 06/2022) trước ngày 28/07/2022.
Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển nhưng không hoàn tất thủ tục nhập học và đóng học phí trước ngày 28/07/2022, đồng nghĩa với việc từ chối kết quả xét tuyển.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.