»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc hoàn phí cho sinh viên đăng ký các dịch vụ online

Thông báo về việc hoàn phí cho sinh viên đăng ký các dịch vụ online


Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn lệ phí khi đăng ký dịch vụ trên hệ thống sis.ou.edu.vn
1. Trường hợp hoàn lệ phí:
Lỗi do hệ thống
Sinh viên không đủ điều kiện cấp loại dịch vụ đã đăng ký
2. Thủ tục hoàn phí
Bước 1: Sinh viên tải biểu mẫu tại đây, sau đó điền đầy đủ thông tin
Bước 2: Sinh viên chụp minh chứng đã đóng lệ phí
Bước 3: Sinh viên gửi biểu mẫu và minh chứng về email dichvuonline@oude.edu.vn
Trong quá trình thao tác nếu có thắc mắc: Sinh viên liên hệ về tổng đài 18006119 (phím 1) để được hỗ trợ