»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Danh sách sinh viên bị khóa mã số sinh viên trong học kỳ 1 2023 - 2024 vì không đóng học phí

Danh sách sinh viên bị khóa mã số sinh viên trong học kỳ 1 2023 - 2024 vì không đóng học phí


Sinh viên xem danh sách tại đây
(Điều kiện mở khóa là sinh viên phải hoàn tất thanh toán nghĩa vụ học phí, thời gian đăng ký mở khóa nhà trường sẽ thông báo sau)