»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè (19 May 2015)

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Dạy nghề Nhà Bè

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 (12 May 2015)

Việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015
Khai giảng vào tháng 07/2015 và tháng 11/2015

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai (lớp học tại huyện Xuân Lộc) (07 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015, tổ chức học tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai (lớp học tại huyện Xuân Lộc)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (07 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
Chiêu sinh các ngành:
  • Công nghệ sinh học
  • Quản lý xây dựng
  • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành XD dân dụng và công nghiệp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (07 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
Chiêu sinh các ngành:
  • Luật kinh tế
  • Tài chính ngân hàng chuyên ngành Bảo hiểm
  • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (07 Apr 2015)

Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2015, tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long