»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo định mức và thời hạn đóng học phí đối với các học viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức Vừa làm vừa học (13 Sep 2014)

Trường Đại học Mở TP.HCM thông báo định mức và thời hạn đóng học phí đối với các học viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức Vừa làm vừa học.