»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 (19 Jan 2016)

Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 01/4/2016
- Thời gian ôn thi: từ ngày 12/3 đến ngày 3/4/2016 (vào thứ 7 và chủ nhật)
 • Học phí ôn tập: 500.000 đ/môn.
 • Lệ phí dự thi: 105.000 đ/3 môn/thí sinh.
- Thời gian thi tuyển: ngày 9,10/4/2016
- Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 6/2015.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 (19 Jan 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 01/4/2016
- Thời gian ôn thi: từ ngày 12/3 đến ngày 03/4/2016 (vào Thứ 7 và Chủ nhật)
 • Học phí ôn tập: 500.000 đ/môn.
 • Lệ phí dự thi: 70.000 đ/2 môn/thí sinh.
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh
- Thời gian thi tuyển: ngày 9,10/4/2016
- Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 6/2016.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 (19 Jan 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 1/4/2016
 • Lệ phí thi tuyển: 105.000đ/3 môn/thí sinh
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
- Thời gian ôn thi: từ ngày 12/3 đến ngày 3/4/2016 (vào Thứ 7 và Chủ nhật)
 • Học phí ôn tập: 500.000đ/môn.
- Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: ngày 9,10/4/2016.
- Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 6/2016

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 03 năm 2016 (27 Nov 2015)

Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 03 năm 2016
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
 • Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo Từ xa (Phòng 005) – Trường Đại học Mở Tp. HCM.
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016 (trừ chủ nhật và ngày lễ).
 • Khai giảng khóa mới: đầu tháng 03/2016.

Thông báo về việc chiêu sinh đại học ngành Quản lý xây dựng hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 (31 Oct 2015)

Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
 • Địa điểm học: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/2/2016
 • ​​Khai giảng: đầu tháng 3/2016

Thông báo về việc chiêu sinh đại học ngành Luật kinh tế hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 (31 Oct 2015)

Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
 • Địa điểm học: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2015.
 • Khai giảng: dự kiến ngày 19/12/2015