»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh Đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt tháng 11 năm 2016 (22 Aug 2016)

Về việc tuyển sinh Đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt tháng 11 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 11 năm 2016 (12 Aug 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 11 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (11 Aug 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (11 Aug 2016)

Tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 tổ chức học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 07 năm 2016 (08 Jun 2016)

Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 07 năm 2016

Thông báo Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Long An (08 Jun 2016)

Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Long An