»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc triển khai đăng ký môn học trưc tuyến cho các đơn vị liên kết

Thông báo về việc triển khai đăng ký môn học trưc tuyến cho các đơn vị liên kết


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch thực hiện đăng ký môn học trực tuyến dành cho các đơn vị liên kết
Anh/Chị vui lòng xem tại đây.