»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh Đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt tháng 11 năm 2016 (22 Aug 2016)

Về việc tuyển sinh Đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt tháng 11 năm 2016

Thông báo về việc chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 (ngày thi 23,24/4/2016) (02 Jun 2016)

Phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học năm 2016 (ngày thi 23,24/4/2016)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 (13 May 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016 (13 May 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016 (13 May 2016)

Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016

Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tháng 04 năm 2016 (22 Mar 2016)

Kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tháng 04 năm 2016